Wikia


JJ, glimlach Door Mvs109 Genre Rating Updates
Meer van Mvs109 Oorlog, avontuur, drama 12+ Dagelijks

Jeong Jeongs leerling is het verhaal van de vuurmeester Jeong Jeong, de grootste deserteur van de Vuurnatie, en zijn leerling tegen wil en dank Azelia, een boerendochter met een onvoorwaardelijke liefde voor vuur. Wanneer Jeong Jeong haar echter niets meer kan leren trekt ze alleen de wereld in.

Terwijl Azelia haar blik op de toekomst richt en haar droom ziet uitkomen, wordt de oude deserteur achtervolgd door het verleden. Hun paden branden, roken, sidderen en vlammen, maar zullen ze elkaar nog eens kruisen?

<- De Eed (10) I De Meesterset (12) ->

Jeong Jeongs leerling: Terug in Ba Sing Se (11)
Dark forest
Algemeen
Maker: Mvs109
Genre: Oorlog, avontuur, drama
Leeftijdsklasse: Vanaf 12 jaar
Land/Taal: Nederlands
Duur: 41 hoofdstukken + Alegría!
Start/Eind Data: 1 april 2012 - 12 september 2013
Chronologie
Vooraf gegaan door: Jeong Jeongs leerling: De Eed (10)
Verwant aan: Jeong Jeongs leerling en andere fanons van Mvs109
Opgevolgd door: Jeong Jeongs leerling: De Meesterset (12)

Wat vooraf ging:Edit

Jeong Jeong heeft Azelia geïntroduceerd aan de Orde van de Witte Lotus. Alhoewel haar lidmaatschap nog even op zich laat wachten, weet ze nu wel op wie ze kan rekenen. Iroh wil echter zekerheid en dwingt Jeong Jeong ten overstaan van het meisje een eed af te leggen dat hij goed voor haar zal zorgen.

Ondertussen is Chey teruggegaan naar een oude vertrouwde plek: Yizaki, maar terug in de stad staan de soldaten van Aiko op het punt hem te arresteren.

Aflevering 41: VerradenEdit

Alle blikken in de herberg gleden naar de ex-gezel toe. Chey zelf stond daar als versteend. Bliksems, de soldaten zagen er niet uit alsof ze hem voor de gezelligheid kwamen opzoeken, alhoewel hij sommige mannen van naam kende.

Wat de man niet begreep is waarom ze voor hem kwamen. Hij had Aiko vaak genoeg geholpen en de rebellenleider had er zelf mee toegestemd dat Chey met de Deserteur mee mocht. De gedachten raasden door het hoofd van de ex-gezel en geen enkele gedachte verklaarde wat de soldaten hier kwamen doen.

'Qui?' Chey keek de herbergier smekend aan. De herberg was praktisch gewijde grond. Niemand en dan ook echt niemand zou hier actie mogen ondernemen zonder de toestemming van Qui en dat weerhield de soldaten er nu van de ex-gezel nu niet meteen naar buiten te sleuren.

'Waarvoor hebben jullie Chey nodig?' vroeg Qui zuchtend.

'Orders van Aiko,' zei de kleinste van het stel, maar blijkbaar hield hij het gezag over het groepje van vijf. '

'En dit is een officiële arrestatie?' De herbergier kreeg een papier aangereikt van de kleine soldaat. Hij leunde zwaar op de tab en nam zijn tijd om alles te lezen. Na een paar minuten vouwde hij het papier tergend langzaam weer op. Chey stond op scherp.

Hij wilde vluchten, maar ook voor hem gold dat hij niets zou ondernemen zonder Qui's toestemming. De herbergier ging naast hem staan.

'Qui, alsjeblieft. Help?' zei Chey met een groeiend gevoel voor paniek. De hand op zijn schouder was de enige belemmering die hem er voor behoedde heel hard weg te rennen.

'Werk mee. Aiko geeft geen rede op voor je arrestatie, dus hij moet iets van je hebben. Het zal wel met de Deserteur te maken hebben,' fluisterde Qui.

Hij wenkte de soldaten naderbij, terwijl hij met zijn andere hand nog steeds de ex-gezel vasthield.

'Werk mee,' fluisterde Qui nogmaals toen een van de soldaten achter Chey ging staan en diens handen op de rug bij elkaar bond. Hij kreeg een duwtje in de rug als teken dat hij moest gaan lopen.

Chey weigerde een moment voor hij met een gebogen hoofd de herberg uitliep. Van alle plaatsen waar hij kon worden gearresteerd was het in de stad waar hij zich het meest veilig achtte. Opnieuw had Yizaki hem verraden.

Aflevering 42: Oude bekendenEdit

Ze hadden in de jaren van Chey's afwezigheid het fort dat Yizaki beschermde goed opgeknapt. Dat wil zeggen, het militaire gedeelte. De oorspronkelijke weelde die vroeger binnen de muren te vinden was, was onherroepelijk verloren gegaan.

Omdat het zinloos was een man te blinddoeken die het fort beter kende dan enig ander, lieten de soldaten Chey maar rustig rondkijken. Sowieso voelde ze er weinig voor om deze sul als een gevaarlijke crimineel te behandelen. Kom op, het was Chey maar. 

De soldaten gooiden Chey in een kerker waar de man tot zijn grote verbazing niet alleen was. Het gezelschap waarin hij verkeerde, waren een twintigtal uitgemergelde Lin Yee's, vastgeketend aan de muren en rijk aan kneuzingen. Ze begroetten Chey met meer warmte dan hij ooit van een groene man voor mogelijk had gehouden.

Het wekte in de eerste instantie wantrouwen bij Chey op. Als mensen vriendelijk tegen hem deden, dan moesten ze doorgaans iets van hem hebben. Een van de Lin Yee's vertelde hem dat zij de mannen waren die na Jeong Jeongs vertrek rondom Yizaki waren opgepakt in de omliggende steden in de hoop de Deserteur te verzwakken.

Het had weinig uitgemaakt uiteindelijk en het kostte de steden veel te veel moeite om de groene mannen te vangen, maar zij die al opgepakt waren, zaten hier al jaren vast. Hun broeders wisten het. Jeong Jeong niet. Ze hadden hem nooit met de last van hun gevangenschap willen geven.

Chey wist niet heel goed wat hij met die vriendelijkheid en het verhaal moest. Hij geloofde de groene man wel, maar hij had hen hun woorden bij de breuk nog niet vergeven. Op een of andere manier waren ook deze Lin Yee's op de hoogte van de breuk tussen henzelf en Jeong Jeong. 

Hoe? Het deed er niet toe, zeiden ze, tot Chey's grote frustratie, maar ze waren wel blij een keer een ander gezicht te zien dan dat van elkaar of de cipiers die hun afranselden. BlijkbaarZe gebruikte Aiko de groene mannen als trainingspoppen voor zijn eigen soldaten.

Op de vraag wat AIko met Chey moest, hadden ze geen antwoord. Niemand kreeg in de drie dagen er na ook geen antwoord. Er gebeurde weinig in die dagen. Deze Lin Yee's waren wel een stuk spraakzamer dan de broeders waarmee hij al een hele tijd zat opgescheept.

Deze Lin Yee's vertelden graag verhalen over hilarische jachtpartijen, slimme ontsnapping met Jeong Jeong en heel, heel veel volksverhalen. Voor een groep die niet van praten hield, waren de Lin Yee's geweldige verhalenvertellers en Chey, toch al niet het type om lang een wrok te koesteren, voelde de woede jegens de groene mannen vervagen.

De