Wikia


"U bent te taai om te branden."
— Verschillende mensen over Jeong Jeong


Informatie niet langer meer kloppend. Wordt nog aan gewerkt.

Jeong Jeong OWL
Jeong Jeong de Deserteur
Biografische Informatie
Origine

Vuurnatie

Leeftijd

56 jaar

Geboorte

44 NSk

Fysieke Beschrijving
Geslacht

man

Haarkleur

wit (oorspronkelijk zwart)

Oogkleur

goud

Persoonlijke Informatie
Bondgenoten

Azelia, Chey, De Lin Yee's, Piandao, Grootvader Wong, Kaiza, Kanuq, Meiying, Kiro

Vijanden

Vuurnatie, Zhao, Ozai, familie Ong, Kessai

Wapen naar keuze

Vuur

Gevechtsstijl(en)

vuursturen, vluchten

Chronologische en politieke informatie
Beroep
  • (ex)generaal/admiraal
  • vuurmeester
  • vuurstuurleraar
  • deserteur
Positie
  • deserteur (prioriteit, gezocht)
  • vuurstuurleraar
Eerste verschijning

Valstrik (1)

Jeong Jeong Ong, ookwel bekend als "de Deserteur" is een van de twee hoofdpersonages in Jeong Jeongs leerling. Hij is een deserteur met een hoofdletter "D" en de Vuurnatie heeft een hoge prijs op zijn hoofd gezet. Al jaren zwerft hij met een trouw groepje volgelingen door het Aarderijk heen op de vlucht voor zijn vijanden.

Jeong Jeong is de jongste niet meer, heeft grijs haar en twee kenmerkende littekens bij zijn rechteroog. Zijn vuursturen is ongekend goed, mede omdat hij meer verdedigingstactieken dan andere vuurstuurders kent.

Door het harde leven is Jeong Jeong verbitterd en teleurgesteld in de wereld. Hij ziet vuur als een vreselijke vloek, die vuurstuurders dwingt te balanceren tussen menselijkheid en barbaarsheid. Uiteindelijk dreigt het ook hem te verscheuren.

Als lid van de Orde van de Witte Lotus heeft hij echter nog enkele verplichtingen in het leven. Daarnaast is hij ook de eerste vuurstuurleraar van avatar Aang geweest en is hij de pleegvader Flemia Bema Azelia.

GeschiedenisEdit

Vroege jeugd, 44 NSK - 60 NSKEdit

Jeong Jeong is geboren in een traditionele Vuurnatiefamilie waarin nationalisme een grote rol speelde, al dan niet de belangrijkste rol. Het leven van de familie stond in het teken van eer. Die eer werd verdiend in het leger. Elke generatie wist een rang hoger te bereiken.

De familie woonde zoveel mogelijk bij elkaar. De familie van Jeong Jeongs vaders kant woonde allemaal bij elkaar in een grote villa in Shu Jing.

Zijn vader Teong Teong was kapitein in het leger. Zijn taak was het beschermen van de haven dichtbij het stadje gelegen. Vooral smokkelaars waren een groot probleem in dat gebied en Teong Teong was vaak weken niet thuis.

Mee Long, Jeong Jeongs moeder, was ook niet vaak thuis. Ze had in haar jonge jaren een baan bij het postkantoor om zo het karige soldateloontje aan te vullen.

Jeong Jeong en zijn drie jaar oudere broer Zeong Zeong werden opgevangen door hun grootouders. Vooral Jeong Jeong had een hechte band met ze. Van zijn opa leerde hij de beginselen in vuursturen en de kust van het kalligraferen. Hierin bleek hij (voor zijn leeftijd) al aanleg te hebben voor vuursturen en het geduld om het te leren.

Zijn grootmoeder, Jeonga (waarnaar Jeong Jeong naar vernoemd is), was een stuk opgewekter dan haar echtgenoot en een stuk minder nationalistisch. Hoewel op dansen een taboe heerste in de Vuurnatie, kende ze uit haar eigen jeugd nog vele vormen van kunst die nu verboden waren. Ze leerde ze allemaal aan Jeong Jeong, waaronder dansen, musiceren en schrijven behoorden.

Aangemoedigd door zijn grootouders ontwikkelde Jeong Jeong zijn talent voor vuursturen. Rond zijn tiende begonnen ook zijn ouders zich met zijn opvoeding te bemoeien. Met een aanbevelingsbrief de generaal waaronder Teong Teong diende, werd Jeong Jeong aangenomen op de Koninklijke Academie voor vuurmannen.

Dan overleed Jeonga na een lang ziekbed. Jeong Jeong weigert eerst bij haar sterven aanwezig te zijn, maar verschijnt uiteindelijk toch tot blijdschap van grootvader Wong en Jeonga zelf. De dood van zijn grootmoeder, die dichter bij hem stond dan zijn eigen moeder, laat diepe wonden achter.

De tijd op de Koninklijke Academie veranderde Jeong Jeong voorgoed. De docenten stelden torenhoge eisen, beulden hun leerlingen af en waren chauvinisten tot diep in hun ziel. Jeong Jeong twijfelde geen moment aan de grootsheid van de Vuurnatie. Hier ontmoette Jeong Jeong ook Anz. Anz was geen stuurder, maar hij had een passie voor katapulten. De twee raakte goed bevriend. Later voegde ook Piandao zich bij het groepje.

De drie bleven bij elkaar toen ze op dertienjarige leeftijd stage liepen in het leger (laarzen poetsen, kamp opruimen, wapens schoonmaken, enzovoort). Wanneer de jongens zestien waren, werden ze gerekruteerd. De drie jongens werden gescheiden. Jeong Jeong kwam als vuurstuurder bij een stuureenheden terecht. Hij hield door middel van brieven contact met Anz en Piandao.

Promovatie, 61 NSK- 64 NSKEdit

Jeong Jeong werd op zijn zeventiende benoemd tot kapitein van een stuurderseenheid (vrij normaal in de Vuurnatie) en verovert in een rap tempo een groot aantal dorpjes in het Aarderijk. Hij vernam dat Piandao net zo succesvol is met zijn zwaard en inmiddels ook al een hogere rang was toegekend. Anz had zich verdiept in de artillerie.

Toen Jeong Jeong achttien werd, zag hij sinds lange tijd zijn grootvader weer. Opa Wong was veranderd, ernstiger geworden en hij maakte zich zorgen om zijn kleinzoon. Jeong Jeong wuifde de zorgen van de oude man weg, maar opa Wong waarschuwde hem voor zichzelf en wees hem op het feit dat onschuldige mensen de dupe werden van Jeong Jeongs veroverzucht.

Daarna vertrok hij weer. Jeong Jeongs vader en broer beweerden echter dat Wong verbitterd was door het verlies van zijn vrouw en bang om ook nog eens Jeong Jeong te verliezen. Onder het mom van “soldatenlot” verbande Jeong Jeong de woorden in een achterhoekje van zijn geheugen. In de twee jaar die daarop volgden bereikte Jeong Jeong de status van commodore (scheeps-commandant) van een vlootje van vijf schepen dat de binnenwateren in het zuidelijke gebied van de Vuurnatie moest beschermen.

Onder zijn bevel werkten zijn vader en zijn broer. Later werd ook Piandao onder zijn toezicht gestationeerd. Ook Anz kwam op Jeong Jeongs vloot terecht. Zijn passie voor katapulten had zich ontwikkeld tot een expert in grote werpwapens en enkele verbeterde katapulten installeerde hij op Jeong Jeongs schepen om te testen. Gedrieën waren ze een ijzersterk team dat de kust vrijstelde van piraterij, smokkelaars en aanvallen vanuit het Aarderijk.

Toch werden de drie weer gescheiden. Piandao werd gevraagd een strafexpeditie te voeren in het Aarderijk, terwijl Jeong Jeong en Anz werden ontboden bij de Vuurheer Azulon. De leider van de Vuurnatie had een bijzondere kans voor de twee jonge mannen in petto. Anz kon bij de geheime dienst gaan werken en zo nieuwere, sterkere wapens maken. Die kans nam hij met beide handen aan. In aanzien van zijn hele familie vermeldde de Vuurheer vervolgens met een stalen gezicht dat Jeong Jeong ontheven was uit zijn functie van commodore. Volgens de overleveringen zou hij met een grafstem hebben gesproken: ‘De vaardigheden die Jeong Jeong Ong beschikt, zijn uitermate ongeschikt voor de rang van commodore. Dat heeft het afgelopen jaar bewezen.’

De momenten na die woorden waren waarschijnlijk de spannendste in zijn leven geweest. De Vuurheer had zijn zwaard getrokken en op de keel van Jeong Jeong gezet. Met plechtige stem had hij Jeong Jeong de eed van trouw laten afleggen.

De commodore was benoemd tot hoge generaal. Zijn functie was het bevoorraden van de andere legers met materieel, voedsel en informatie. Al snel bleek Jeong Jeong een geweldige aanwinst voor de generaalstafel. In het begin van de functie als hoge generaal stonden enkel wat manschappen en wat spaarzaam materieel tot zijn beschikking, maar zijn kunde deden al snel deuren openen. Toen Jeong Jeong twintig werd beschikten hij over een eigen vloot , enkele forten en had hij het bevel over vijfhonderd man (zijn broer en vader stonden niet meer onder zijn bevel en waren bij de kustwacht gebleven). Zijn status werd met de dag legendarischer.

Overal, in welke situatie dan ook, wist Jeong Jeong het Vuurnatie leger te bevoorraden met de dingen die ze nodig hadden. Niet alleen Jeong Jeong zelf en de Vuurheer genoten van diens sterrenstatus, maar hij werd ook de trots en het voorbeeld van de familie.

Verbond, 65 NSK - 66 NSKEdit

Op zijn eenentwintigste werd Jeong Jeong uitgenodigd bij een gouverneur. Diens dochter Meiying liet een verpletterende indruk achter op de generaal. De liefde was wederzijds en niet snel daarna hadden de twee zich met elkaar verloofd. Echter voor ze mochten trouwen van de Vuurheer moest Jeong Jeong eerst het leger ondersteunen bij een grootschalige aanval op de Zuidelijke Waterstam.

Deze aanval mislukte jammerlijk door verdeeldheid in de krijgsraad. Jeong Jeong zelf, die niet in de krijgsraad zat maar achter de linies werkte, werd niet gewaarschuwd voor een naderende sneeuwstorm en zijn eigen schip voer tegen de ijsschotsen aan, waarna het zonk. Waterstuurders haalden de overlevenden uit het water en namen ze gevangen. Ze dachten dat Jeong Jeong slechts een soldaat was, heelde hem en lieten hem een tijdje in hun midden leven, terwijl hij genas van zijn verwondingen.

Jeong Jeong was te gast bij twee waterstuurders genaamd Kanuq en Norqu. Kanuq was bereid Jeong Jeong wat over watersturen te leren als Jeong Jeong hem wat over vuursturen zou leren.

Hieruit is Jeong Jeongs bewondering voor waterstuurders ontstaan. Toen Jeong Jeong en zijn mannen weer sterk genoeg waren, kregen ze een zeilschip tot hun beschikking en mochten ze terugvaren naar de Vuurnatie.


Teruggekomen werd Jeong Jeong onmiddellijk bij Azulon ontboden. Koloniën in het Aarderijk deden lastig en het was aan Jeong Jeong om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en door te spelen. Ondertussen zou hij ook de legers moeten bevoorraden.

Twijfel, 66 NSKEdit

Wanneer Jeong Jeong meewerkt aan de bouw van de Kokende Rots begint zijn geweten hem parten te spelen. De woorden van opa Wong die kwaad spraken over de Vuurnatie kwamen weer bovendrijven. Toen op een dag een groep krijgsgevangenen naar de Kokende Rots werd gebracht, kreeg Jeong Jeong van kroonprins Iroh de opdracht om achter de geheimen van het groepje waterstuurders te komen. Te laat kwam Jeong Jeong erachter dat zich onder de krijgsgevangenen ook zijn redders Kanuq en Norqu bevonden. Norqu had gepraat, maar alsnog gestorven aan de verwondingen. Kanuq had zichzelf met helen in leven weten te houden.

Jeong Jeong besloot Iroh te vragen om Kanuq vrij te laten. Ze hadden immers alle informatie al die ze nodig achtte. Iroh vermoedde wat er gebeurd was en wimpelde het verzoek af met de woorden dat dit niet meer dan Jeong Jeongs routine was.

Ook Anz steunt Jeong Jeong niet. Hij beweert dat de generaal te hard gewerkt heeft. Opa Wong vernam via een brief dat zijn kleinzoon niet helemaal zichzelf was, alhoewel hij niet precies wist wat er aan de hand was (zwijgplicht van Jeong Jeong).

Hij schreef een brief terug waarin stond dat Jeong Jeong moest doen wat hem goed leek en dat Wong hem daarin zou steunen. Jeong Jeong werd van de Kokende Rots weggeroepen om een nieuwe strafexpeditie in het Aarderijk te ondersteunen. Daar begon zijn geweten steeds meer aan hem te knagen. Door zijn zwijgplicht mocht hij er met niemand over praten.

Desertie, 67 NSK - 68 NSKEdit

De waanzin waarmee de Vuurnatie de oorlog vooruit bleven drijven, bezorgde Jeong Jeong slapeloze nachten. Uiteindelijk kon hij er niet meer tegen, maar desertie was geen optie zonder zijn familie en vrienden in gevaar te brengen. Met een meesterplan wist hij hun allemaal veilig te stellen. Hij zorgde er voor dat hij zijn familie en vrienden niet zag of sprak gedurende een jaar en gedroeg zich zo grof aan de tafel van zijn aankomende schoonvader dat deze de verloving verbrak en hem nooit meer wilde zien. Meiying randde hij aan om zeker te weten dat ze nooit meer naar hem om zou kijken. Met Anz had Jeong Jeong sowieso nog weinig vriendschappelijk contact gehad. Zijn oude vriend was gepromoveerd naar hoge generaal artillerie en begreep niets van Jeong Jeongs ethische strijd.

Jeong Jeong wilde in de eerste instantie gewoon verdwijnen, maar de Vuurheer stak daar onbedoeld een stokje voor. Alle hoge generaals moesten onmiddellijk naar het Koninklijk Paleis komen. Daar werd het plan voor de verovering van Ba Sing Se bekend gemaakt.

Jeong Jeong kwam hier tegen in opstand. Hij vertelde de Vuurheer en de generaals eens flink de waarheid en maakte toen dat hij wegkwam. Zijn desertie verspreidde zich als een lopend vuurtje door de Vuurnatie. Lange tijd verschool Jeong Jeong zich in de wildernis, maar werd door heimwee en honger terug naar huis gedwongen.

De familie wilde hem echter niet meer zien, wat te begrijpen was, en Jeong Jeongs oom stuurde diens gordeltijger op de ex-generaal af wat de twee littekens bij zijn oog veroorzaakte. Opa Wong hielp zijn kleinzoon wel in het diepste geheim en zorgde er voor dat Jeong Jeong kon herstellen.

Zwerven, 68 NSK - 105 NSKEdit

Jeong Jeongs geweten stuurde hem naar het noorden van de Vuurnatie waar hij inbrak in de Kokende Rots (als medearchitect kende hij de geheime gangen), Kanuq bevrijdde en weer uitbrak zonder dat iemand het had gemerkt. Hij zet Kanuq af op de Noordpool en vlucht zelf het Aarderijk in.

Daar zwierf hij jaren rond opgejaagd door de Vuurnatie, het Aarderijk en premiejagers. Hij krijgt snel gezelschap van de Lin Yee's, een groep mysterieuze mannen die allemaal dezelfde naam dragen en hem vanaf de dag van ontmoeting volgen als een behulpzame schaduw. Veel is de Deserteur echter nooit over hen te weten gekomen.

In 97 NSK sluit Chey zich na wat afwijzingen toch bij de groep aan. Omdat de Lin Yee's zo min mogelijk contact met mensen willen, maar ze toch af en toe dorpen en steden in moeten, kan Chey dit voortaan doen.

Het leven gaat rustig door. Ze "lenen" heel af en toe eens wat, slapen vaak buiten, lijden honger en zijn nooit lang op dezelfde plaats te vinden.

In 100 NSK voegt ook Azelia, het eerste meisje, zich bij de groep. Sinds lange tijd heeft Jeong Jeong weer een leerling vuursturing onder zijn hoede, maar het gaat niet van harte.

De enige rede dat Azelia mocht blijven, was omdat Zhao haar ouders had vermoord (indirect door Jeong Jeongs toedoen), ze inmiddels al twee maal het leven van de Deserteur had gered en dat ze graag van hem les wilde hebben.

Het duurt niet heel lang voor Zhao de groep weer gevonden heeft. In een poging Zhao tegen te houden, blijven de Lin Yee's achter, terwijl Jeong Jeong, Chey en Azelia naar Ba Sing Se vluchten. In de stad is echter geen plaats voor hen en ze besluiten te gaan wonen in het rotsgebied net buiten de buitenste muren van de stad.

Tussen het gesteente zet Jeong Jeong Azelia's lessen voort en test dagelijks haar discipline en geduld.

Aansluiting bij OWLEdit

Bronnen binnen de Orde van de Witte Lotus vermelden dat Jeong Jeong tussen 68 NSK en 80 NSK lid is geworden, maar duidelijke papieren hierover bestaan niet. Deze lagen in een gebouw dat in 80 NSK compleet door brand verwoest werd.

Zelf heeft Jeong Jeong ook niet de exacte datum onthouden, maar hij weet zeker dat hij pas na zijn desertie bij de OWL is gekomen.

Voorkomen in AvatarEdit

Aang, Sokka en Katara ontmoeten Jeong Jeong, als Chey hen bij hem brengt. Jeong Jeong is echter niet onder de indruk. Aan Aangs manier van lopen kan Jeong Jeong al zien dat Aang nog niet aan vuursturen toe is. Hij moet eerst water en aarde leren beheersen. Aang is het hier niet mee eens.

Tijdens zijn discussie met Jeong Jeong verschijnt Avatar Roku, die Jeong Jeong opdraagt Aang te leren vuursturen. Jeong Jeong begint de training met ademhaling. Hij laat Aang oefenen in ademhalen. Als Aang bij Jeong Jeong komt vragen hoe lang hij nog door moet gaan, wijst Jeong Jeong hem op het belang van geduld en zelfdiscipline.

Later, als Aang dit lijkt te hebben begrepen, laat Jeong Jeong hem met echt vuur werken. Aang krijgt een blad dat brandt in het midden. Aang moet de vlam van de randen van het blad weghouden. Hij verliest echter de controle en creëert een steekvlam, waarmee hij Katara's arm verbrandt.

Sokka geeft Jeong Jeong de schuld van Katara's verbrande arm. Jeong Jeong zegt tegen Sokka dat ze weg moeten, omdat admiraal Zhao eraan komt. Jeong Jeong gaat naar de rivier, waar Zhao en zijn mannen net voet aan land zetten. Hier onthult Zhao dat hij een leerling van Jeong Jeong was. Jeong Jeong waarschuwt Zhao om niet tegen Aang te vechten en verdwijnt vervolgens in de bossen.

In boek 3 moet Aang op zoek naar een leraar vuursturing. Katara stelt voor Jeong Jeong te zoeken, maar Aang gelooft niet dat ze hem ooit zouden kunnen vinden. Aan het einde van boek 3 blijkt Jeong Jeong lid te zijn van de Orde van de Witte Lotus. Hij verwelkomde Katara, Sokka, Toph en Zuko door ze in een muur van vuur in te sluiten. Later hielp hij Ba Sing Se te bevrijden. Hij gebruikt muren van vuur om de tanks van de Vuurnatie omver te duwen.

Visie op sturenEdit

Jeong Jeong beschouwt zijn vaardigheden als vuurstuurder niet als een gave, of een machtig wapen, in tegenstelling tot de meeste vuurstuurders. Jeong Jeong ziet vuursturing als een vloek en een venietigende kracht waar mensen zeer slecht mee om kunnen gaan. Volgens hem moeten vuurstuurders een gevaarlijke balans vinden tussen absolute zelfbeheersing en zelfvernietiging en drijft het meing vuurstuurder uiteindelijk tot waanzin.

JJ, vuursturen.2
Hij heeft tegen Katara ook zijn bewondering voor waterstuurders geuit, omdat watersturen kan worden gebruikt om wonden te helen, waar vuur alleen maar schade aan kan richten. Jeong Jeong had gewild dat hij zelf een waterstuurder was, in plaats van een vuurstuurder.

Zijn visie staat haaks tegenovers Azelia's visie op vuursturen. Zij ziet vuursturen als een dans die men pas kan maken door je er met hart en ziel in te storten. Toch kunnen zij en Jeong Jeong goed met elkaar opschieten.

KarakterEdit

Door het zien van de verschrikkingen van het slagveld en de weet dat hij daar mede verantwoordelijk voor is geweest, is Jeong Jeong met de tijd verbitterd. Ook het falen van al zijn leerlingen en het harde leven als vogelvrije speelt hier in mee.

Jeong Jeong zou het liefst de wereld de rug toekeren, maar hij bleek de aangewezen persoon te zijn om voor de groep Vuurnatie deserteurs te zorgen. Met tegenzin vervult Jeong Jeong die plicht. Liever blijft hij alleen in de schaduw.

Hij beschikt over een flinke portie levenswijsheid, maar spreekt nogal eens in raadsels waardoor omstanders hem niet begrijpen. Verder heeft hij een uitstekende mensenkennis die hij voornamelijk gebruikt om zijn vijanden te slim af te zijn.

Jeong Jeong is maar zelden optimistisch, verwacht discipline, zelfbeheersing en respect van leerlingen, maar heeft geen hoge verwachtingen van vuurstuurders.

Vroeger zou Jeong Jeong een stuk vrolijker en nuchterder zijn geweest dan hij nu was. Soms vol kattenkwaad, maar van het dappere soort, volgens zijn opa.

Jeong Jeong is niet bepaald een ochtendmens en kan 's ochtends maar moeilijk zijn bed uitkomen.

VaardighedenEdit

Jeong Jeong staat bekend als een krachtig vuurstuurder, één van de krachtigste vuurstuurders in de serie. Hij heeft altijd controle over zijn vuur en is bovendien in staat om het verdedigend te gebruiken, hoewel vuursturing een zeer aanvallend karakter heeft. Jeong Jeong is bijvoorbeeld in staat metershoge muren van vuur te creëren, om vuur van andere vuurstuurders te weren.

JJ vs soldaten.3
Omdat Jeong Jeong zich bewust is van de gevaren van vuur, hecht hij enorm veel waarde aan geduld en discipline als vuurstuurder. Jeong Jeong eist van leerlingen dat zij eerst hun ademhaling leren beheersen en geduld ontwikkelen, alvorens met vuur aan het werk te gaan. Hij heeft geprobeerd Zhao te trainen, maar Zhao vond de lessen van geduld, zelfdiscipline en ademhaling tijdverspilling. Aang heeft dit later gebruikt, door Zhao zijn eigen boten te laten verbranden. Jeong Jeong heeft ook geprobeerd Aang te leren vuursturen. Aang was echter ongeduldig en had geen controle over zijn ademhaling. Hij had het vuur niet onder controle en verbrandde per ongeluk Katara's arm. Aang heeft de les echter wel begrepen en was hierdoor in staat admiraal Zhao te vernederen zonder zelf ook maar een stoot uit te delen. De komst van Zhao dwong Jeong Jeong te vluchten, waardoor hij Aang niet verder kon trainen.

Na het vertrek van Azelia begint Jeong Jeong zichzelf bliksemsturen te leren met behulp van een boek dat hij in Omashu heeft gestolen. Het is hem echter nog niet gelukt om dit te doen slagen.

Tijdens de bevrijding van Ba Sing Se gooit Jeong Jeong tanks omver met muren van vuur. Hieruit blijkt wederom hoezeer Jeong Jeong zijn vuursturing onder controle heeft. Hij smelt de tanks niet, maar duwt ze alleen omver. Hij blijkt zelfs in staat zichzelf met een enorme vuurstraal uit zijn voeten in de lucht te laten 'zweven' en tegelijkertijd nog andere aanvallen te gebruiken. Het is echter niet onmogelijk dat de kracht van de komeet Jeong Jeong de mogelijkheid bood zichzelf in de lucht te brengen.

AzeliaEdit

Als Jeong Jeong door Zhao in een hinderlaag wordt gelokt en voor het vuurpeloton wordt gezet, wordt hij op het allerlaatste moment gered door het meisje Azelia. Zij heeft een bijzondere uitwerking op de deserteur. Eerst is hij erg afwijzend naar haar toe, maar met de tijd trekt hij steeds liever met haar op. De dag dat Azelia haar vertrek aankondigt is dan ook een zwarte dag voor hem.

Azelia laten oude herinneringen van hem herleven, die hijzelf liever was vergeten. Haar visie op vuursturen staat haaks op die van Jeong Jeong, maar haar gevoel voor discipline, trouw en rust is dezelfde als die van Jeong Jeong.

Jeong Jeong vertrouwt Azelia bij haar vertrek een ketting toe die later een eeuwenoud erfstuk van zijn oma blijkt te zijn en alleen mocht worden doorgegeven van moeder op dochter. Omdat Jeong Jeong (als lieveling van zijn oma en ze zelf geen dochters had) bang is het te verliezen en zelf geen kinderen heeft, geen hij het aan Azelia.

GezellenEdit

Voor een uitgebreid overzicht van de leerlingen van Jeong Jeong: kijk hier.

Jeong Jeong heeft in zijn leven vele leerlingen gehad. De meeste bleven niet lang, omdat ze Jeong Jeongs hoge eisen niet aankonden.

Jeong Jeongs belangrijkste leerlingen:

Stamboom familie OngEdit

Stamboom familie Ong

Stamboom familie OngVoor wie meer wilt wetenEdit

De fanon is tot op heden (1 juni) gevorderd tot boek 21 die allemaal op de wikia staan.

Verder hebben Azelia, Chey, de Lin Yee's, Zhao, grootvader Wong en de familie Ong allemaal een eigen pagina die regelmatig wordt bijgewerkt.

IJzig VuurEdit

Jeong Jeong (en Azelia) zullen ook terugkomen in de fanon IJzig Vuur in samenwerking met gebruiker nvdaang. Hierin is Jeong Jeong de hoogbejaarde, maar nog steeds erg fitte, onderdirecteur van Finias. Een school voor jonge, talentvolle vuurstuurders die speciale technieken willen leren.

Verdere informatie volgt nog.

TriviaEdit

  • "Te taai om te branden," is de lijfspreuk van Jeong Jeong die niet alleen door zichzelf, maar ook door anderen gebruikt word als ze het over de Deserteur hebben.
  • Het blijkt meerdere malen dat je Jeong Jeong beter niet kan laten schrikken. Hij heeft de neiging je tegen de grond aan te werken.