Wikia


MinaJangHui
Bestemmig: Vuurnatie
Hoofdstuk informatie
Serie

Kyoshi Revolts

Schrijver

Waterkai + Vaznock

Boek

1

Hoofdstuk

2

Chronologie
Vorig hoofdstuk

De Wereld Zoals Die Niet Zou Moeten Zijn

Volgend hoofdstuk

Hopeloze Hoop

Bestemming: Vuurnatie is het twee hoofdstuk uit Kyoshi Revolts.

SamenvattingEdit

Laat in de avond, komt Mina langs het dorp in de Jang Hui rivier, wat betekent dat ze nu in de Vuurnatie gebied is. De dorpelingen verwachten eerst niet dat ze uit het Aarderijk komt, en ze vertellen haar over een meisje die hun bevrijd heeft van een lang probleem, en dat ze veel respect hebben voor mensen uit de andere naties. Maar een dorpeling, wil geld verdienen, en geeft Mina aan Generaal Mung

OverzichtEdit

Mina staart verschrikt uit het raam van het schip als ze de Vuurnatievlag voor zich ziet wapperen. Als ze zich klaarmaakt om uit de Koi te klimmen, hoort ze de bemanning naar beneden komen om de vis naar het dorp te brengen. Mina blijft daarom in de vis, zodat de bemanning haar ongemerkt naar het dorpje brengt. De vis wordt naar de markt gebracht, waar de kapitein 105 zilverstukken wordt betaald. De kapitein, vraagt echter meer, maar de winkelier weigert, en de twee krijgen ruzie. Mina ziet de kans, en kruipt uit de vis, en probeert niet te zien te worden. Ze word al snel gezien door een soldaat, maar deze verteld haar echter dat ze van kleding moet veranderen, omdat de mensen haar anders zullen herkennen als slaaf. Dankbaar dat hij haar niet verraadde, bedankt Mina hem en rent naar een winkel met het kleine beetje geld dat ze had.

Mina verlaat later de winkel in een donkerrode jurk met een Vuurnatie embleem op de voorkant. Een van de dorpelingen ziet Mina, en hij staart met ontzag naar haar. Mina vraagt dan of er iets mis is, en de man verteld haar dat dertig jaar geleden, een vrouwelijke waterstuurder verkleed als de Geverfde Dame, zijn moeder heelde, het dorp medicijnen en voedsel bracht, de gevreesde Generaal Mung verjaagde, en de echte Geverfde Dame terug bracht. Mina denkt gelijk dat de vrouw de machtige Katara van de Water Stam moest zijn geweest. Mina vraagd dan de man of het feit dat de vrouw een watermeester was iets verandert, en de man zegt dat het niets verandert omdat Generaal Mung van de Vuurnatie is. Mina begint te bedenken dan dat niet alle mensen in de Vuurnatie slecht zijn.

In de avond, loopt Mina over het strand bij de rivier, terwijl ze naar het schone water van de rivier kijkt. Mina is verbaast over hoe schoon het water is. Toen hoorde ze een oude man achter haar fluisteren, "Het was eerst vies". Mina, verrast hoe het kon zijn dat zo'n schone rivier ooit zo vies kon zijn geweest, vroeg de man hoe het gebeurt is. De oude man vertelde haar over Generaal Mungs fabriek, en hoe deze de rivier zeer vervuilde, en het dorp zeer arm maakte. Mina vraagt de man of Generaal Mung nog steeds leeft, en de man zegt dat hij er nog is, en nog steeds een generaal, en dat geen kwaad woord over hem gesproken mag worden. Mina vertelde de man dat ze uit het Aarderijk komt, en dat ze al genoeg kwade woorden heeft gesproken. De man lachde, stond op, en zei tegen haar dat ze moest oppassen.

Ondertussen, hoorde de gemene Gian Mina praten tegen de oude man. Omdat hij makkelijk geld wilde verdien, ging de man naar Generaal Mung. Mung zei boos tegen de man dat het nieuwtje belangrijk genoeg moest zijn om hem te storen. De man vertelde Mung over Mina's uitspattingen, en over de oude man. Mung liet de oude man met rust, maar was meer dan blij om zijn mannen het bevel te geven om Mina op te sporen. Mung verliet de kamer, maar Gian eiste zijn geld. Mung begon gewoon te lachen, gaf hem een aai over de bol, en liep weg om het meisje te pakken te krijgen.

Toen Mina op de rivieroever zat, hoorde ze de geluiden van Jet Ski's, en voor dat ze het wist, zat Mung al achter haar aan. Mina stond op een rende zo hard als ze kon, terwijl ze de vuurstoten van de soldaten moest ontwijken. Mina dacht dat Mung wist dat ze uit het Aarderijk was, sprong in het water en probeerde naar de riviermonding te zwemmen. Mung had echter een net aan zijn jet ski hangen, waar Mina in kwam te zitten. Toen Mung het net binnen haalde, zag hij dat Mina een gat in het net had gemaakt met een scherp object. Toen was zijn geduld helemaal verloren, en vaarde Mung naar het dorp, kwam bij Mina, en zei tegen haar dat ze uit het water moest komen en dat ze zichzelf over moest geven, of dat hij haar zou vermoorden.

Verschrikt dat Mung zo iets zou doen, liep Mina uit het water en gaf zichzelf over, bang dat ze al zou worden opgepakt slechts een paar dagen na dat ze was ontsnapt. Gelukkig voor Mina, wis Mung niet dat ze uit het Aarderijk kwam, en vertelde dat haar gebrek aan respect voor de Vuurnatie haar vrijheid zou kosten. Mina slikte, want ze wist dat ze dan naar de gevangenis moest. Mung vertelde haar echter dat gevangenis een veel te lichte straf zou zijn, en dat rebeleerdende kinderen de ergste soort van straf moesten krijgen. Mina zei opstandig tegen hem dat ze voor niets bang was. Mung glimlachte duivels, en toonde zijn zwart en gele tanden aan Mina. Hij zei toen tegen haar, "Je gaat naar de Vuurnatie detentiefaciliteit, en als ze je te jong achten, ga naar school". Mina was bang.

BronEdit


Kyoshi Revolts hoofdstukken
Boek 1: Vluchteling
De Wereld Zoals Die Niet Zou Moeten Zijn - Bestemming: Vuurnatie - Hopeloze Hoop - Als de Bel Gaat - De Zoon van de Vuurheer - Koninklijk Bezoek - Het Oude Dorp - Achtervolgd - Meer der Geheimen - De Rampzalige Generaal - Deze Drie Geesten - Dingen die Weg Zijn - Allemaal Aan Boord - Een Vurige Weg - Eerste Gevecht - Nieuwe Plannen - De Natie van Aarde en Zigeuners - Stad der Rebellie - Slag bij Kein Woud, Deel 1 - Slag bij Kein Woud, Deel 2
Boek 2: Rebel
Advies van de Gevallenen - Moeders Kindje - Rebel Lessen, Deel 1 - Rebel Lessen, Deel 2 - Samson en Delila - Gewoon Vrienden - De Ramp is Terug - Het Laatste Moment - Weg uit een Utopia - De Innerlijke Samenzwering, Deel 1: Infiltratie - De Innerlijke Samenzwering, Deel 2: Gevangen - Geboren onder Vuil - Een Dag Uit Het Leven - Een Aardse Ontwaking - Moord bv
v - e - d